Prípojky - kanalizačná, vodovodná, elektricka, plynová

Realizácia prípojky domu ešte pred dokončením domu.

 

Kanalizačná, elektrická a vodovodná prípojka

Pri stavbe rodinného domu je potrebné zabezpečiť množstvo úkonov. Jedným z najdôležitejších je práve zavedenie potrebnej prípojky. Je jedno, či ide o vodovodnú, kanalizačnú či elektrickú prípojku. Pokiaľ by v dome chýbala čo i len jedna, len ťažko by sa v ňom dalo existovať. Dom bez prípojky je ako mobilný telefón bez signálu a energie. Síce ho máte, no nemôžete ho používať, takže je vám k ničomu. Preto je správna realizácia prípojky veľmi dôležitá a nie vždy sa na ňu kladie dostatočne veľký dôraz.

Kanalizačná prípojka

Sú viaceré možnosti ako zabezpečiť odtok odpadových vôd. Kanalizačná prípojka spojená s domom, žumpa s domom alebo čistička s domom. Pri kanalizačnej prípojke je daná výška pripojenia a treba ju pripájať tak, aby bol zabezpečený potrebný spád, pričom si treba dávať pozor na to, aby spád nebol príliš malý, ani príliš veľký. Príliš malý spád spôsobí neúplné odtekanie a na druhej strane príliš veľký spád spôsobí neprimerane rýchly odtok. Rúry na odtok odpadu musia byť podľa technických noriem uložené v piesočnatej zemine alebo piesku.

Vodovodná prípojka

Pri vodovodnej prípojke ( studňa, verejný vodovod ) je dom prepojený s vodomernou šachtou. Vodovodná prípojka je časť potrubia od verejného vodovodu až tesne za vodomer, alebo pred hlavný domový uzáver ( ak nie je osadený vodomer). Každá nehnuteľnosť by mala mať len jednu prípojku. Hĺbka vodovodnej prípojky pod upraveným povrchom by mala byť minimálne 1,2 - 1,6  a maximálne 2 metre. Vodomerná šachta má presne definovaný rozmer a mala by sa nachádzať maximálne 10 m od hlavného rozvodu.

Elektrická prípojka

Elektrická prípojka musí byť podľa nových noriem verejne prístupná a umiestnená na hranici pozemku tak aby pracovníci Energetiky mohli kedykoľvek odčítať údaj z elektromera, ktorý sa zvyčajne nachádza na oploteniach. Prívodné káble sa zavádzajú do zeme v hĺbke cca 50-70cm, ktoré musia byť v chráničke a obalené červenou fóliou.

 

 

 

 

 

 

 

Kde pôsobíme?

Bratislava a okolie, Senec a okolie, Šamorín a okolie, Galanta a okolie, Trnava a okolie

Zameranie a poradenstvo

Poradíme a zameráme stavbu a následne Vám pošleme presnú cenovú ponuku.

Kompletný servis

Máme stroje, nákladné autá a techniku. Vieme ponúknuť kompletný servis od navozenia materiálu až po profesionálnu a odbornú prácu.

Záruka a servis

Na všetky dodané služby a aj materiály poskytujeme servis a záruku.

Napíšte nám!

Exterierstav spol. s.r.o.

Studené, 90044, Most pri Bratislave
Slovenská republika
E-mail: exterierstav@gmail.com
Prevádzková doba - 8:00-17:00
Sobota - 8:00 - 12:00
Juhos Arpád
cenové ponuky, poradenstvo
+421 905 806 775
Richard Botló
zameranie, poradenstvo
+421 908 423 553